I verdensklasse

Engebøfjellet, der det nå skal utvinnes rutil, består av eklogitt. Forskere kommer fra hele verden for å studere den.

Engebøfjellet ligger vakkert inntil Førdefjorden i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane. Fjellet består av den tunge bergarten eklogitt (tetthet 3,5 g/cm3).
Eklogitt er en metamorf bergart der de to viktigste mineralene er granat og pyroksen. Kjemisk minner den derfor om basalt.
Eklogitt er – globalt sett – en sjelden bergart, men i Norge har vi noen av verdens flotteste og mest varierte forekomster som forskere fra hele verden kommer for å studere.
Bergarten har stor vitenskapelig verdi fordi dannelsen og nedbrytningen av eklogitter gir oss kunnskap om geologiske prosesser dypt nede i jordskorpen. Tilstedeværelsen av eklogitt forteller at berggrunnen har vært nede på 30 til 80 km dyp.
Dannelsen av eklogitt på Vestlandet har sammenheng med kollisjonen mellom Baltika og Laurentia i silur. Området lengst vest lå mest sentralt i kollisjonssonen, og her ble bergartene presset lengst ned og metamorfosen er størst.
Forekomsten av eklogitt i Engebøfjellet inneholder rutil i så store mengder at den er en av verdens rikeste forekomster.
Eklogitt er fylkesstein i Sogn og Fjordane.

Newer Post
X