Ingen krav om enighet

Ingen krav om enighet

Departementet: Ingen krav om enighet mellom reindrifta og Nussir.

I et brev til Sametinget spesifiserer ekspedisjonssjef Jarle Jensen og avdelingsdirektør Bjørn Casper Horgen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet at departementet ikke stiller krav til at partene skal være enige, men at tiltakene som iverksettes skal skje i samråd med reindriftsnæringen.
Leder i Fiettar reinbeitedistrikt, Ann Catharina Lango, sier til NRK at dette er helt nytt for dem. Fiettar reinbeitedistrikt er ett av to distrikter i Kvalsund som blir mest berørt av den planlagte kobbergruven i Repparfjord.
Etter at Finnmarkseiendommen (FeFo) i høst (Les: FeFo-ja til Nusser) ga en positiv uttalelse til Nussir har det ikke vært kontakt mellom reindriftsnæringen og selskapet.
Lango bekrefter at uttalelsen hun kom med i fjor høst fortsatt står ved lag:
– Vi kommer ikke til å gi i fra oss beiteområder og vår egen framtid til selskapet. Derfor kommer vi til å jobbe så langt vi må for at det ikke skal bli noen virksomhet.
Sametinget har også bedt en avklaring fra Finnmarkseiendommen (FeFo). Direktør i FeFo, Jan Olli skriver på vegne av styreleder Raymond Robertsen at de legger til grunn presiseringen fra departementet.
I løpet av vinteren skal Sametinget behandle Nussir-saken.
NRK

X