Ingen vindkraft uten metaller

Byggingen av 278 vindturbiner krever store mengder metaller, mineraler og byggeråstoffer. Bergindustrien vil tjene på at det skal investeres 11 mill.