Kartlegger forekomster av grafittPercita Dittmar via Wikimedia Commons

Kartlegger forekomster av grafitt

Ett område i Lofoten, og flere områder i Vesterålen skal undersøkes for forekomster av grafitt, skriver lofotposten.no

NGU søker Nordland fylkeskommune om 500.000 kroner i tilskudd til å kartlegge 22 områder. Med unntak av Morfjorden ligger de øvrige i Vesterålen. De planlagte undersøkelsene vil koste 1,6 millioner kroner. Tidligere er bergartene kartlagt fra helikopter.
– Områdene vi sitter igjen med er de mest interessante. Nå gjenstår å gjøre undersøkelser på bakken. Vi håper å komme i gang til våren. Både kommuner og grunneiere skal bli varslet, sier Jan Sverre Sandstad i NGU.
Grafitt tåler sterk varme, og brukes blant annet i smelteverk og metallindustri til ildfaste digler, støpeformer og lignende. Mineralet brukes også til belegg i bremsetromler, som smøremiddel, og i blyanter, batterier og andre gjenstander.
I Norge foregår den største produksjonen på Skaland på Senja.
– Det er kjent at det kan være forekomster i Vesterålen. men vi er i en tidlig fase med tanke på om de er drivverdige, sier fylkesgeolog i Nordland, Ola Torstensen.

– Apatitt

Han viser til at Lofoten er interessant for en annen undersøkelse: Forekomster av Apatitt. Apatitt brukes for å produsere fosfat som er en viktig bestanddel i kunstgjødsel. I Misvær i Salten er det gjort lovende funn.
– Lofoten kan være et interessant område ut fra kartleggingen av bergarter. Men vi vet ikke hvor store mengder Lofot-fjellene kan inneholde. Et problem er at staten bruker minimalt med penger på mineralkartlegging, sier Torstensen.
Det er kunstgjødselprodusenten Yara som er storforbruker av apatitt. Store mengder importeres fra Marokko, Canada og Finland – og tidligere fra Russland.
– Utvinning av mineraler har potensial i Nordland.
Les hele saken hos lofotposten.no

X