Kjemper for NessetFjellhallene som planlegges sprengt ut i Raudsand er 25x50x300 meter store og skal plasseres parallelt med en senteravstand på 75 meter.Adkomst til hallene er via en ca. 1 kilometer lang tunnel fra industriområdet ved Raudsand. Illustrasjon: Bergmesteren Raudsand AS

Kjemper for Nesset

Kampen om hvor det nye, nasjonale deponiet for farlig avfall skal ligge er ikke over. Fjellhaller i Nesset blir vurderes fortsatt.

– Vi meiner at plasseringa av deponiet er langt betre å ha på Rausand. Det ligg langt unna folk, vi har eit designa deponi for avfall og vi er i ferd med å designe eit anlegg for å gjenvinne ein del av avfallet, seier Harald Storvik i Bergmesteren Raudsand til NRK.
Bergmesteren Raudsand mener at det alternativet Nesset presenterer har klare fordeler framfor Brevik. Avfall kan fraktes med båter langs kysten istedenfor med lastebiler på veiene. I tillegg ligger lokasjonen langt fra folk, og det er ingen politisk motstand mot prosjektet.
Oppfyller alle krav
Undersøkelsene i fjellet er kommet godt i gang og viser at det er veldig bra fjell å lagre denne typen avfall i. De gamle gruvene skal ikke brukes, men nye fjellhaller skal sprenges ut. Bergmesteren Raudsand er sikre på at de oppfyller alle kravene stilt av departementet.
Les hele saken på nrk.no

X