Kjemper for underjordsdrift

Toget for å satse på underjordsdrift går nå, mener Einar Berg som har godt kjennskap til jernmalmgruvene utenfor Kirkenes.

Det er iFinnmark som skriver dette.

– Dersom Sydvaranger ønsker å satse på underjordsdrift, så er det ingen tvil om at det begynner å haste. Toget går nå. Det sier Einar Berg, tidligere Sydvaranger-ansatt og ekspert på gruvedrift. Han mener at tiden er inne for å satse på å ta ut malmen under jorda, skriver avisa.

I Sør-Varanger er det nå stiftet en arbeidsgruppe som skal forsøke å overtale Sydvaranger til å satse på underjordsdrift i Bjørnevatn.

– Vi ønsker ikke oppstart av dagbrudd med de enorme miljøkonsekvensene dette medfører. Derimot er vi positive til underjordsdrift, som vil gi arbeidsplasser i en mye lengre tidsakse og har en miljøprofil med redusert forurensning og gråbergmengde, sier Anne-Lill Haabeth til avisa.

Sydvaranger har tidligere drevet underjordsdrift. Åpningssalven til adkomsten ble avfyrt av LNS 6. juni 1992. Adkomsten ned til – 230 var ca. 2000 meter lang. Drifta i u- jordsgruva foregikk fram til 1997/98 da eieren avviklet den «malmbaserte virksomheten».

X