Koboltmangel truer omstillingenKobolt fra Modum. Foto: Rune Selbekk

Koboltmangel truer omstillingen

Rask omstilling til elbiler kan bremses av mangel på kobolt, skriver Sveriges geologiska undersökning.

Økt gjenvinning og produksjon i flere land er ikke nok for å dekke det stekt økende behovet, i henhold til en rapport fra EU-kommisjonen.

Klimatmålen och energiomställningen är beroende av en bred omställning av bilar med fossila bränslen till elfordon, vilket bland annat kräver tillgång till några kritiska mineral och metaller, inte minst kobolt som är en nyckelkomponent i moderna fordonsbatterier, skriver Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Blir bare verre

Enligt en ny EU-rapport riskerar dock brist på kobolt att bli än värre under kommande år. Redan idag är tillgången på kobolt otillfredsställande, med en världsproduktion som domineras av länder som Kongo och Kina.

– Redan 2020 räknar man med att efterfrågan på kobolt kommer att överstiga tillgången. Även om återvinningstakten och produktionen ökar kommer vi att bli än mer beroende av några få länder där produktionen sker under tveksamma former., säger Nikos Arvanitidis, EU-projektkoordinator på SGU och en av författarna till rapporten.

Bare seks prosent

Flera åtgärder pågår för att få fram mer strategiska råmaterial och göra batteritillverkningen mindre beroende av kritiska metaller som kobolt. Rapporten nämner ökad återvinning och utfasning av kobolt i batterier mot andra ersättningsmaterial, framförallt nickel, som exempel.

Men åtgärderna får effekt först efter 2025.

Den sammanlagda produktionen av kobolt inom EU förutspås öka jämfört med idag, men kommer ändå att bara utgöra sex procent av Europas koboltkonsumtion vid 2030.

Kilde: BP Statistical Review of World Energy

Sammendrag fra EU-rapporten

The expansion of the electric vehicle market globally and in the EU will increase exponentially the demand for cobalt in the next decade.

Cobalt supply has issues of concentration and risk of disruption, as it is mainly produced in Democratic Republic of Congo and China. According to our assessment these risks will persist in the future, likely increasing in the near term until 2020.

Minerals exploration and EV batteries recycling can make for an improvement in the stability of cobalt supply from 2020 on, which together with the expected reduction in the use of cobalt, driven by substitution efforts, should help bridge the gap between supply and demand.

Despite this, worldwide, demand is already perceived to exceed supply in 2020 and such a loss making trend is expected to become more consistent from 2025 on. In the EU, although the capacity to meet rising demand is projected to increase through mining and recycling activities, there is an increasing gap between endogenous supply and demand.

The EU’s supplies of cobalt will increasingly depend on imports from third countries, which underscores the need for deploying the Raw Materials Initiative and the Battery Alliance frameworks.

 

 

 

 

X