Konsesjonssøknad til KongenAdm. dir. Øystein Rushfeldt i Nussir Foto: Halfdan Carstens

Konsesjonssøknad til Kongen

Med knapp margin vedtok Fefo-styret at de sender høringsuttalelse om konsesjonssøknaden til Nussir til Kongen i statsråd.

Finnmarkseiendommen avholdt møte den 18. september, der et splittet styre vedtok å oversende saken til Kongen i statsråd. Det betyr at det nå er næringsminister Torbjørn Røe Isaksen som bestemmer om Nussir eventuelt får driftskonsesjon.

X