Krever også ny vurdering

Krever også ny vurdering

Vær med og spre geofaglig kunnskap - del denne artikkelen!

I Stortingets spørretime onsdag spurte miljø- og energipolitisk talsmann i KrF, Tore Storehaug, på om de endrede forutsetningene som kom frem i høstens rapport fra Nordic Mining fører til endringer i hvordan saken behandles videre.
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) sier foreløpig nei til å trekke tilbake utslippstillatelsen.
– Det er tatt høyde for usikkerhet, og nye opplysninger er ikke av en art som gjør at vi vil endre vårt syn, svarte Helgesen, som mener det er lite sannsynlig at deponiet vil få konsekvenser for livet i fjorden.
Les hele saken på nationen.no

X