Krever penger til kartlegging

Krever penger til kartlegging

Det er ikke satt av penger til å kartlegge mineralressurser i Fensfeltet. Nå krever lokalpolitikerne at det bevilges penger til prosjektet.

Lokalpolitikere i Nome. Drangedal og Nisedal krever at regjeringen bevilger penger til arbeidet med å kartlegge mineralressurser. Knut Hellkås Dahl i Nome Arbeiderparti sier at arbeidet er viktig blant annet med tanke på framtidig gruvedrift i Fensfeltet.
nrk.no

X