Kritiske mineralerSolceller kan levere grønn, bærekraftig energi. Men er tilgangen til materialene god nok? Foto: Wikipedia

Kritiske mineraler

Sikker tilgang til kritiske mineraler og metaller står høyt på EUs agenda. Norge er i posisjon til å levere, skriver NGU-direktør Morten Smelror.

Da EU i 2010 la fram sitt strategiske mål om «smart, bærekraftig og inkluderende vekst», ble det satt i gang en rekke tiltak for å sikre tilgangen til nødvendige råvarer.
Uten sikker tilgang på kritiske mineraler og materialer kan man ikke opprettholde dagens industriproduksjon.
Det skriver NGU-direktør Morten Smelror i et innlegg på geoforskning.no.
Ifølge Smelror har EU-kommisjonen i sin rapport vurdert 78 mineraler og materialer, og konkludert med 25 av disse anses som kritiske for at Europa skal kunne henge med i den videre utviklingen.
EU peker på at Kina nå leverer om lag 70 prosent av verdens forbruk av kritiske mineraler, og 62 prosent av EUs behov.
Smelror påpeker at Norge står i en god posisjon til å levere på noe av EUs etterspørsel. Blant annet har vi rike grafittforekomster, vi leverer 23 prosent av EUs forsyning av silisium og det forberedes oppstart av nye gruver på rike forekomster av kobber, titan og kvarts.
Vi må finne nye forekomster og åpne nye gruver, konkluderer direktøren.

X