Langt utenfor pallenNussir borer opp kobberforekomsten i Repparfjord i Finnmark for å få bedre kunnskap om mulige reserver. Samtidig er selskapet i gang med å innhente kapital for å gjøre et mulighetsstudium. Rapporten fra The Fraser Institute gir ikke god drahjelp. Foto: Halfdan Carstens

Langt utenfor pallen

Investorer som interesserer seg for mineralbransjen bør holde seg til Australia, Canada, USA, Finland og Sverige. Samt holde seg langt unna Norge.

Saskatchewan i Canada er best i klassen viser The Fraser Institute Survey for 2016. Deretter kommer Manitoba (også Canada), mens Western Australia ligger på tredjeplass, og med Nevada i USA på fjerdeplass.
The Fraser Institute gjør hvert år en vurdering av hvor attraktivt det er å investere i leting og utvinning av metaller. Rapporten for 2016 ble publisert 28. februar.
Blant «topp 10» finner vi både Finland og Sverige, og hvis vi ser bort fra canadiernes inndeling i (amerikanske, canadiske og australske) stater/provinser ligger Finland og Sverige på 4. og 5. plass etter Canada, Australia og USA.
Undersøkelsen viser også at Europa som helhet ligger etter Australia, Canada og USA.
Vi får også en indikasjon på hvorfor det går så tregt med malmletingen i Norge. Vi ligger kun på 17. plass i regnskapet fra canadierne, men havner helt nede på 37. plass hvis vi honorerer instituttets inndeling i stater (8 av 13 canadiske provinser/territorier er for eksempel rangert foran Norge).
Den viser også at det kan være lurt å holde seg unna land som Argentina, Venezuela, Afghanistan, India, Zimbabwe og Mocambique. De ligger helt i bunnen av listen.
NGU vil i rapporten finne ammunisjon for påstanden om at vi ikke har tilrettelagt godt nok for de internasjonale mineralselskapene. Vi havner helt nede på 39. plass vedrørende «Geological data base».
Undersøkelsen er basert på svar på spørreskjema mottatt fra 350 enkeltpersoner.

«An overall Investment Attractiveness Index is constructed by combining the Best Practices Mineral Potential index, which rates regions based on their geologic attractiveness, and the Policy Perception Index, a composite index that measures the effects of government policy on attitudes toward exploration investment. Index alone does not recognize the fact that investment decisions are often sizably based on the pure mineral potential of a jurisdiction. Indeed, as discussed below, respondents consistently indicate that only about 40 percent of their investment decision is determined by policy factors.»
The Fraser Institute Survey

 

X