Leter etter kildenAkobo Minerals ønsker å hente inn 10–20 millioner i forkant av børsnoteringen, og vil trenge ytterligere 20- 40 millioner for å starte en fullskala produksjon av det mest lovende funnet Foto: Marius Frang

Leter etter kilden

Det er slett ikke sikkert det finnes en rik kilde for gullet som i sommer ble funnet i løsmasser nord for Oppdal.

-Den hypotesen vi undersøker er om gull kan oppkonsentreres under dypforvitring av berggrunnen. I så fall trenger ikke den opprinnelige kilden for «nuggetene» i Gisnadalen ha et høyt gullinnhold, sier Odleiv Olesen, forsker ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).
Olesen refererer til gullfunnene i sommer da det ble satt to «norgesrekorder». Aldri før har det bli funnet så store nuggets i løsmasser (19,56 og 34,90 gram).
Erkjennelsen om at tropisk forvitring også kunne ha en regional utbredelse i den norske fjellgrunnen kom først under GEOS-prosjektet tidlig på 2000-tallet (GEO 07/2004; «Problemene skyldes dypforvitring»; GEO 01/2011; «Forvitret grunnfjell»).
I korthet går teorien ut på at et varmt og fuktig klima i karbon og trias ga forhold som var fordelaktig for kjemisk forvitring. Resultatet var at det faste fjellet i overflaten ble omdannet til løse masser, og der det allerede var sprekker i fjellet kunne forvitringen trenge flere hundre meter ned i undergrunnen.
– Store deler av berggrunnen i Australia har blitt utsatt for dypforvitring, og australske geologer er eksperter på dette fenomenet. Det er de som har skrevet vitenskapelige artikler der det refereres til nuggets som er funnet i forvitrede masser (regolitt), forteller Olesen. Det vises også til gullklumper som inneholder rester av regolitt.
De australske gullklumpene har alle en krystallinsk struktur som viser at de ble dannet ved høye temperaturer. Det er derfor ingen tvil om de må være dannet langt nede i undergrunnen. At de nå ligger nær overflaten må derfor være et resultat av forvitring og oppkonsentrering over lang tid, blir det hevdet.
– Kort fortalt går teorien ut på at dypforvitring har endret bergartenes sammensetning. Mens hovedelementer som kalium, natrium og kalsium har blitt fjernet, har det skjedd en oppkonsentrering av gull, basemetaller (kobber, bly, sink og nikkel) og sjeldne jordarter
Dette er dårlig nytt for gull-leterne nord for Oppdal. I fall teorien medfører riktighet, finnes det ingen kilde i berggrunnen med gull i kommersielle mengder.
– I så fall er de i godt selskap. Heller ikke i Klondyke i Alaska eller Ivalojoki-Lemmenjoki i det nordligste Finland har de funnet noen rik kilde for de store mengder gull i bekker og elver, sier Odleiv Olesen.

X