Mer norsk stein!

Mer norsk stein!

Norge har stor produksjon av naturstein. Nå er sterke krefter i gang for å erstatte importert, langtransportert stein med miljøvennlige, norske produkter.

Bildet over: Vakkert – men ikke norsk
Så flott kan det gjøres. Stein i gulvet. Stein i veggen. Stein i trappen. Og stein i en skulptur. De hvite veggene og trappen kjenner vi igjen som «italiensk» marmor. Gulvet er spesielt vakkert, og ifølge Tom Heldal, NGU, tråkker gjestene i forretningsbygget her på svensk marmor, fra bruddet Brännlyckan i Hammar på nordsiden av Vättern. Produsenten Borghamnsten kaller seg «Sveriges ledende produsent av marmor». Heldal tror grønnfargen skyldes et lite innslag av serpentin. Steinen er altså en omdannet dolomitt. Foto: Halfdan Carstens

I Norge finnes ingen produsenter av hvit marmor som egner seg til gulv, vegger og fasader. Derfor måtte arkitektene bak operabygget i Oslo gå til Italia for å finne stein som egnet seg. Det til tross for at det i forkant var stort pådriv for at norsk stein burde velges.

I etterkant kan vel de fleste være enige om at operaen ikke hadde vært det samme med (såkalt) hvit granitt fra Rennebu (er du i tvil, gå ned i skvalpesonen, her ligger det en grå stein som – mildt sagt – er lite pen). Når det er sagt, må det også legges til at de hvite marmorgulvene (og -veggene) har et markant gulskjær. Det er visst kommet for å bli.

Norge har stor produksjon av naturstein. Det aller meste kommer fra larvikittprodusentene rundt Larvik. Alle blokkene som sages ut, de som er råstoff for kjøkkenbenker, gulv og fasader, eksporteres til land som har 1) store fabrikker med råvarer fra hele verden, og 2) butikk hvor kundene kan vurdere alle mulige typer stein opp mot hverandre. I korte trekk er dette grunnen til at det lønner seg å sene blokkene utenlands. Produsentene får på den måten solgt produktene sine.

Men det er mye skrot. Mer enn 90 prosent blir vraket pga. sprekker eller uønskete fargesjatteringer. De senere årene har imidlertid flere og flere blitt oppmerksomme på at skrotstein er en ressurs. Målet er at alt skal brukes. Trappestein, murestein, heller og skulpturer har et stort potensial. Kinesisk stein er beryktet for å ha tatt dette markedet. Nå er sterke krefter i gang for å erstatte importert, langtransportert stein med miljøvennlige, norske produkter.

X