Metaller på bunnivå

Metaller på bunnivå

Etter konkursen i Sydvaranger Gruve i 2015 er det bare 2 metallgruver igjen.

Det er kun Rana Gruber AS (jernmalm) og Titania AS (ilmenitt) som driver uttak av metallisk malm i Norge.
Sydvaranger Gruve AS (jernmalm), som gikk konkurs i desember 2015, har i 2016 hatt en begrenset produksjon av jernmalm fra tidligere utdrevne masser, skriver Direktoratet for mineralforvaltning i Mineralstatistikk 2016.
Totalt ble det i 2016 omsatt metallisk malm for 1,2 milliarder kr. Det var en nedgang på 54 % sammenlignet med gjennomsnittlig omsetning de tre forutgående årene. Årsaken er i all hovedsak konkursen ved Sydvaranger Gruve AS. Det aller meste av vedien ble eksportert (92 prosent).
Med referanse til de siste tiårene var 2010 det beste. Da ble det omsatt metalliske malmer for tre milliarder kroner.
I Sverige er situasjonen en helt annen. Landet er EUs ledende metallprodusent, og med god margin den største jernmalmprodusenten. Derfor har Sverige også en serviceindustri innen gruvedrift som er blant verdens ledende.
Men også Sverige har hatt stor nedgang i antall metallgruver. For omtrent 100 år siden var det 500 gruver som totalt produserte åtte millioner tonn malm. I 2016 var det 18 gruver igjen som produserte 72 millioner tonn malm.
De fleste gruvene finnes i dag i tre malmregioner: Norrbotten, Skelleftefältet och Bergslagen.

Newer Post
Older Post
X