Miljø for EPD?

Miljø for EPD?

Natursteinsbransjen står klare til å bli enda mer miljøvennlige. Men da må Statsbygg kreve mer av sine leverandører.

Bergindustriens miljøpåvirkning er et tema som heldigvis engasjerer langt utenfor bransjens egne rekker. Miljø er så mangt. Våre medlemsbedrifter jobber for å drive så bærekraftig som mulig, enten det er snakk om støy, støv, transport, deponi, biologisk mangfold eller annet. I mineralstrategien fra 2013 ble det slått fast at den norske mineralnæringen skal bli blant verdens mest miljøvennlige. Det er et mål lett å stille seg bak; det er åpenbart bra for miljøet og forhåpentligvis et konkurransefortrinn.
Natursteinsbedrifter lever i global konkurranse. Norske natursteinsleverandører kjemper side om side med indiske, kinesiske og italienske selskaper; selskaper som svært ofte kan levere mye billigere produkter enn norske. Norge er et høykostland og må stole på andre aspekter enn pris i kampen for å nå opp, for eksempel miljø.
Fremlegging av EPD (miljødeklarasjon) er blant kravene som stilles til leverandøren av drøyt 19 000 kvadratmeter naturstein til det nye nasjonalmuseet i Oslo. Det er et lite steg i riktig retning, men det er skuffende at Statsbygg ikke går enda lenger. Kravet er nemlig bare at leverandøren som blir valgt skal kunne fremlegge EPD ved levering, altså over et år etter at leverandør er valgt.
Vi i Norsk Bergindustri skulle gjerne sett at produsentens miljøavtrykk var en del av kriteriene for valg av leverandør. Slik teksten er utformet har det intet å si om miljøbelastningen ved leveransen er stor eller liten. Det er synd. Ikke bare fordi det kunne bidratt til å gi norske leverandører en bedre sjanse i konkurransen, men særlig på grunn av signaleffekten det kunne gitt: Fremtidens signalbygg skal reises på en så miljøvennlig og bærekraftig måte som mulig. Den sjansen lot Statsbygg gå fra seg da de utformet konkurransen.
Norske natursteinsbedrifter har gjennomgående høye miljøstandarder. De søker stadig ny kompetanse og oppdaterer teknologien for å kunne drive så rasjonelt som mulig. I tillegg ligger Otta, Oppdal, Alta og Eide nærme Oslo. Særlig sammenlignet med deres kinesiske og indiske konkurrenter. Summen av høy teknisk standard og nærhet til markedet sørger for en miljøbelastning som ville hevdet seg godt i en internasjonal sammenligning.
Kostnadene ved å gjennomføre en EPD er ikke ubetydelige for små og mellomstore bedrifter. Det er en investering som vanskelig lar seg forsvare av Statsbyggs konkurranse alene. Den norske natursteinsbransjen har gjennom den europeiske bransjeforeningen Euroroc tilgang på en felleseuropeisk miljødeklarasjon som blant annet kan brukes av våre medlemsbedrifter. Den sier imidlertid ingenting om den enkelte bedrift, og kan derfor ikke brukes for å skille mellom ulike europeiske leverandører.
Den norske natursteinsbransjen står klare til å bli enda mer miljøvennlige, men de får ingen drahjelp utenfra om miljø ikke blir vurdert som et utvalgskriterium blant store innkjøpere. Jeg håper Statsbygg og andre hever lista og krever mer av sine leverandører enn passivt å levere en miljødeklarasjon i fremtiden.

X