Misvisende fra Grønt Punkt Foto: NTNU

Misvisende fra Grønt Punkt

Grønt Punkt Norges TV-reklame forteller oss at resirkulering vil føre til «at vi slipper å hogge ned trær, suge ut olje og sende folk ned i gruver». NTNU-forskere mener det er delvis misvisende.

I et debattinnlegg på midtnorskdebatt.no korrigerer førsteamanuensiser ved Institutt for geovitenskap og petroleum ved NTNU Kurt Aasly og Steinar Løve Ellefmo uttalelsene til Grønt Punkt Norges reklame som for tiden går på norsk TV-skjermer.

Grønt Punkt Norge uttaler blant annet at resirkulering vil føre til «at vi slipper å hogge ned trær, suge ut olje og sende folk ned i gruver».

Det er galt, påpeker de to geologene.

TV-reklamen viser at det er nødvendig å spre mer informasjon og kunnskap om hvilken betydning mineralutvinning spiller i vårt samfunn, skriver Aasly og Ellefmo.

I Norge bruker hver innbygger 13 tonn norskproduserte mineralråstoffer (2018). Det meste til veier, boliger, vei og jernbane Men en mindre del mineraler og metaller går også til vårt høyteknologiske samfunn (tenk PCer, mobiltelefoner, elbiler med mer).

På grunn av økt etterspørsel og fordi alle disse råstoffene har en lang oppholdstid i kretsløpet, kan ikke etterspørselen dekkes utelukkende ved gjenvinning. Det er rett og slett ikke nok brukt råstoff å gjenvinne. Mange av disse råstoffene blir først tilgjengelig for gjenvinning om 20-30 år, levetiden for mye av infrastrukturen.

Førsteamanuensisene skriver videre at det grønne skiftet fører til økt etterspørsel av kritiske mineraler og metaller som kan brukes til blant annet fornybar energiproduksjon og e-mobilitet. Hvordan skal man kunne gjenvinne noe som ikke har blitt fremstilt ennå og inkludert i ferdige produkter, spør de retorisk.

Mineraler, metaller og mineralutvinning er ikke et problem i det grønne skiftet vi står overfor, men er en del av løsningen sammen med økt gjenvinning og resirkulering.

Les hele innlegget her

X