Modererer synet på gruvedrift

AP's presidentkandidat Ronny Wilhelmsen åpner for å gå imot gruvedrift dersom han blir valgt som sametingspresident.

Wilhelmsen er APs presidentkandidat til sametinget og har vært en sterk og bestemt tilhenger av Nussirs planlagte kobbergruve i Repparfjorden.
– Hvis det er nødvendig og prosedyrer ikke er fulgt, blir vi nødt å gå imot gruvedriften, sier Wilhelmsen til NRK.
Wilhelmsen legger til at det er oppnådd enighet om at i mineralsaker så skal man forholde seg til folkeretten og ILO-kommisjon 169 som blant annet går ut på å verne om samiske interesser.
– Jeg ønsker dialog og at de tingene ovenfor skal være i orden, det har ikke kommet godt nok fram i media tidligere, forteller Wilhelmsen.
Førstekandidat for NSR Silje Karine Muotka reagerer på utspillet til Wilhelmsen. – Jeg forventer at Arbeiderpartiets sametingspresidentkandidat klarner sitt personlige syn på saken og følger det fremover, sier Silje Karine Muotka.
Wilhelmsen svarer på kritikken fra Muotka og forteller at i denne saken så har regjeringen overlatt til tiltakshaver Nussir og rettighetshaver i dette tilfellet reindriften, om å forhandle frem en avtale. Dette mener Ap strider mot folkeretten, og gjør at de ikke kan støtte saken før tingene er ordnet opp i.
– Så sånn som saken står nå kan vi ikke støtte saken, forteller Wilhelmsen videre.
Les hele saken på nrk.no

X