Mulig ny gruve for LNSAdm. dir. Frode Nilsen i LNS irriterer seg over politikernes dobbeltmoral. På den ene siden ønsker de et grønt skifte, men samtidig gjør de fint lite for å tilrettelegge for at Norge skal bidra til dette skiftet med «grønne mineraler». Foto: Halfdan Carstens

Mulig ny gruve for LNS

LNS har signert en avtale med Statskog om uttak av Kleberstein på Hamarøy. Forekomsten regnes som den største i Nord-Europa.

Med 100 millioner tonn kleberstein, og mulige verdier for 25 millliarder kroner, er forekomsten i Hamarøy kommune sannsynligvis den aller største i Nord-Europa. Feltet ligger ved Linnajavri ved svenskegrensen i Hamarøy kommune.
– Dette er et forsiktig anslag, sier Frode Nilsen, adm. dir. i LNS.
I august signerte LNS en avtale med Statskog om mulig drift på forekomsten.
LNS opplyser at målet i første omgang er å kartlegge hvordan feltet kan utnyttes rent teknisk. Prosjektet må lønne seg økonomisk og de nødvendig tillatelsene må innhentes av myndighetene. Målet er å komme i gang med gruvedrifti løpet av en femårsperiode.
Prosjektet vil kunne gi rundt 50-60 arbeidsplasser både til selve bruddet, produksjon og transport.
Markedet for kleberstein er på vei oppover, samtidig som tilgjengeligheten på disse mineralene blir mindre, i hht. LNS.
– LNS har god erfaring med gruvedrift på flere steder i Norge og rundt i verden, påpeker Nilsen.
– Vi har erfaringen, utstyret og er kjent for gode relasjoner med de som blir berørt av driften sier Frode Nilsen.
Klebersteinsforekomsten er omtalt i GEO 07/2010. «Det er i området ytterligere et geologisk potensial på flere ganger det nevnte volumet,» skriver Per Nilsson og Ingvar Lindahl.

X