Næring verdt 11 milliarder

Næring verdt 11 milliarder

Det ble omsatt 107 millioner tonn norske mineraler til en verdi av 10,8 milliarder i 2018. Eksportverdien utgjør 40 % av omsetningen.

Omsetningsverdien var på samme nivå som i 2017, men det er en økning i solgte tonn på 3 %. Som tidligere er byggeråstoff den største råstoffgruppen og utgjør 62 % av den totale omsetningen, skriver Direktoratet for mineralforvaltning i årets utgave av HARDE FAKTA.

Eksporten utgjør totalt 4,3 milliarder kroner. Eksport av industrimineraler og metalliske malmer utgjør 50 % av eksportverdien i mineralnæringen, med en samlet omsetning på 2,2 milliarder kroner, mens det ble eksportert byggeråstoff til en verdi av 1,5 milliarder kroner i 2018, som er 35 % av den totale eksportverdien.

22 av foretakene hadde en omsetning på over 100 millioner kroner i 2018. Disse foretakene står for 60 % av omsetningsverdien i næringen.

Interessen for leting og undersøkelser har tatt seg betraktelig opp. Antall tildelte undersøkelsesretter er mer enn doblet fra 2017.

Virksomheter med pågående drift gjennomførte undersøkelser for 51 millioner kroner i 2018. Det er en økning på 24 % fra 2017. Privatfinansierte undersøkelser i områder uten pågående drift var 44,4 millioner kroner i 2018, som er en økning på over 80 % sammenlignet med 2017. Sammen med økt investeringsvilje, vitner dette om optimisme i bransjen, skriver direktør Randi Skirstad Grini i forordet.

– Det er fint at interessen for leting og undersøkelser etter mineraler har tatt seg opp, kommenterer næringsminister Røe Isaksen.

Mineralnæringen sysselsatte 4 537 årsverk i 2018.

Newer Post
X