Naustdal får ti mill kr årleg av gruvedrifta

VÆR MED OG SPRE GEOFAGLIG KUNNSKAP - DEL DENNE ARTIKKELEN!

Gruvedrift i Vevring vil over ein 50-års periode gje Naustdal kommune ein halv millard kroner i eigedomskatt.

X