Nei til deponiFjellhallene som planlegges sprengt ut i Raudsand er 25x50x300 meter store og skal plasseres parallelt med en senteravstand på 75 meter. Adkomst til hallene er via en ca. 1 kilometer lang tunnel fra industriområdet ved Raudsand. Illustrasjon: Bergmesteren Raudsand AS

Nei til deponi

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) stiller seg negativ til en søknad om etablering av deponi for ordinært avfall på Raudsand. Det skriver nrk.no.
Raudsand i Nesset kommune i Møre og Romsdal er et av to steder som vurderes som lagringsplass når det nåværende deponiet på Langøya i Oslofjorden blir fullt innen midten av neste tiår.
I en rapport som nylig ble lagt frem, konkluderes det med at lagring av avfall i det gamle gruveområdet ikke er trygt.
Det ble blant annet påpekt at det er målt gassutvikling i gruvegangene, noe som i verste fall kan føre til eksplosjon og gruvekollaps.

X