Nei til deponiFjellhallene som planlegges sprengt ut i Raudsand er 25x50x300 meter store og skal plasseres parallelt med en senteravstand på 75 meter. Adkomst til hallene er via en ca. 1 kilometer lang tunnel fra industriområdet ved Raudsand. Illustrasjon: Bergmesteren Raudsand AS

Nei til deponi

Direktoratet for mineralforvaltning er negative til en søknad om etablering av deponi på Raudsand.

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) stiller seg negativ til en søknad om etablering av deponi for ordinært avfall på Raudsand. Det skriver nrk.no.
Raudsand i Nesset kommune i Møre og Romsdal er et av to steder som vurderes som lagringsplass når det nåværende deponiet på Langøya i Oslofjorden blir fullt innen midten av neste tiår.
I en rapport som nylig ble lagt frem, konkluderes det med at lagring av avfall i det gamle gruveområdet ikke er trygt.
Det ble blant annet påpekt at det er målt gassutvikling i gruvegangene, noe som i verste fall kan føre til eksplosjon og gruvekollaps.

X