NGU lite fornøyd med kuttGeofysiske metoder der det gjøres målinger med bruk av fly og helikopter er vanlig i NGUs malmletingsprogram. Nå blir det bråstopp i innsamlingen av nye data. Foto: NGU

NGU lite fornøyd med kutt

Konsekvensene blir store etter at regjeringen la fram forslag om mindre statlig støtte til NGU. Mineralletingen reduseres kraftig neste år.

Konsekvensene blir store etter at regjeringa sist fredag la fram forslag om mindre statlig støtte til NGU for å dekke kostnadene med å imot over 30.000 flyktninger til Norge neste år, skriver nrk.no etter å ha snakket med avdelingsdirektør Tom Heldal.
– Dette betyr at det blir en betydelig reduksjon av virksomheten innen forskning og utvikling av nye mineralforekomster, og det blir nedbygging av viktig kompetanse. Den nasjonale innsatsen på området er i utgangspunktet svært lav sammenlignet med andre næringer og reduseres nå med 40 prosent. Det er dramatisk med så store kutt, sier Heldal til nrk.no.
– Vi er alle enige om at vi må gjøre en ekstra innsats for å dekke kostnader på grunn av flyktningsituasjonen. Vi mener vårt kutt er uforholdsmessig stort i forhold til andre virksomheter og etater. Å få en så stor innsparing over så kort tid er unikt for norske etater, sier Heldal.
Les om å spare seg til fant: Misfortsått sparing.
Kutt i statlige bevilgninger kan også gå ut over ansatte ved Norges geologiske undersøkelser.
– Vi kan ikke utelukke at det blir nedbemanning. Det skal vi vurderer når vi har gått gjennom vår virksomhet de neste ukene, sier Tom Heldal til nrk.no.

X