NGU lite fornøyd med kuttGeofysiske metoder der det gjøres målinger med bruk av fly og helikopter er vanlig i NGUs malmletingsprogram. Nå blir det bråstopp i innsamlingen av nye data. Foto: NGU

NGU lite fornøyd med kutt

Konsekvensene blir store etter at regjeringa sist fredag la fram forslag om mindre statlig støtte til NGU for å dekke kostnadene med å imot over 30.000 flyktninger til Norge neste år, skriver nrk.no etter å ha snakket med avdelingsdirektør Tom Heldal.
– Dette betyr at det blir en betydelig reduksjon av virksomheten innen forskning og utvikling av nye mineralforekomster, og det blir nedbygging av viktig kompetanse. Den nasjonale innsatsen på området er i utgangspunktet svært lav sammenlignet med andre næringer og reduseres nå med 40 prosent. Det er dramatisk med så store kutt, sier Heldal til nrk.no.
– Vi er alle enige om at vi må gjøre en ekstra innsats for å dekke kostnader på grunn av flyktningsituasjonen. Vi mener vårt kutt er uforholdsmessig stort i forhold til andre virksomheter og etater. Å få en så stor innsparing over så kort tid er unikt for norske etater, sier Heldal.
Les om å spare seg til fant: Misfortsått sparing.
Kutt i statlige bevilgninger kan også gå ut over ansatte ved Norges geologiske undersøkelser.
– Vi kan ikke utelukke at det blir nedbemanning. Det skal vi vurderer når vi har gått gjennom vår virksomhet de neste ukene, sier Tom Heldal til nrk.no.

X