NGU med rapport om deponi

NGU med rapport om deponi

NGU har utført en vurdering av geologiske forhold ved potensielle lokaliteter til deponi for uorganisk farlig avfall.

Vurdering av geologiske forhold ved potensielle lokaliteter til deponi for uorganisk farlig avfall.

Utgangspunktet for vurderingen var en liste med 12 lokaliteter som var sammenstilt av Direktoratet for Mineralforvaltning på forespørsel fra Miljødirektoratet. NGUs vurdering omfatter geologiske-, hydrogeo-logiske- og ressursforhold for de utvalgte lokalitetene og er basert på eksisterende kunnskap og data.
Les rapporten
X