NHO fronter mineralnæringenDet grønne skiftet forutsetter en veldig stor vekst i bruk av mange mineraler, sier Kristin Skogen Lund i NHO. Fotograf: Tuva Gaarder Nordlie/NGU

NHO fronter mineralnæringen

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) løfter fram mineralnæringen i sin nye perspektivmelding, skriver ngu.no.

Næringslivets perspektivmelding ser på hvordan Norge vil utvikle seg i tiårene frem mot 2050.

– Mange mineraler er avgjørende innsatsfaktorer i teknologien som det grønne skiftet forutsetter, skriver ngu.no.

Næringslivets perspektivmelding viser blant annet til at Norges geologiske undersøkelse (NGU) har anslått at Norge har kjente metallressurser til en verdi av rundt 1 400 milliarder kroner.

– I tillegg kommer industrimineraler, pukk og grus, kull og naturstein, som er beregnet til anslagsvis 1100 milliarder kroner. Totalt utgjør dette mineralressurser for 2500 milliarder kroner. Det er anslått at bearbeidingsverdien er enda høyere – 8000 milliarder, skriver NHO.

Avdelingsdirektør Øystein Nordgulen ved NGU er glad for at NHO legger såpass stor vekt på landets verdier i bakken.

– Det er positivt at en så stor aktør i det næringspolitiske Norge framhever mulighetene vi har for å utvinne norske mineralressurser, sier Nordgulen.

I dagens samfunn er nær sagt alle elementer i det periodiske system tilgjengelige, noe som bidrar til stadig mer avansert teknologi. Råstoffer som omtrent ikke var i bruk for 20 år siden, er i dag helt nødvendige for hverdagsteknologien..

– Det grønne skiftet forutsetter sterk vekst i bruken av mineraler og sjeldne jordartsmetaller. Solceller, vindmøller, elbiler, smarttelefoner, batterier og strømledninger – alt krever mineraler, heter det i perspektivmeldingen, som peker på at Europa i dag bruker 20 prosent av verdens mineraler, men selv bare produserer to-tre prosent.

Norge har betydelige mineralressurser; titanmineraler, ilmenitt, kalk, grafitt, olivin, jernmalm og høyren kvarts, som kan bidra til å sikre Europas ressurstilgang.

Mineraler i Norge.

X