Nøkkelen til en grønn framtid

Kjendiser verdsettes gjerne mer enn fagfolk i spørsmål vedrørende landets framtid som industrinasjon.

Derfor må vi ta det på alvor når de ytrer seg uten å være i stand til å se helheten, og tydeligvis også uten å sette seg inn i fakta.

Det siste eksemplet er hentet fra NRKs ytring.no (16. november). Stjernekamp-vinner Ella Marie Hætta Isaksen «blir forbanna av at regjeringen fortsatt ser på fjordene våre som avfallsplasser». Og til tross for at hun har «stor respekt for norsk lov», vil hun «nærmest gjøre hva som helst for å stoppe gruvedriften i Kvalsund».

Olav Hallset, fagsjef for politikk og samfunn i bransjeorganisasjonen Norsk Bergindustri, tar heldigvis til motmæle (nrk.no, 17. november).

Hans hovedpoeng er at «mineralske råstoffer er en absolutt og ufravikelig forutsetning for alle moderne samfunn, og ethvert grønt skifte», og minner samtidig om at «for å lage en vindmølle trengs mineraler fra 13 forskjellige gruver, skal man lage et solcellepanel må 16 gruver i sving».

Det Isaksen og hennes meningsfeller ser fullstendig bort fra at det er helt nødvendig med mer, ikke mindre, gruvedrift i årene framover om vi skal klare å gjennomføre «det grønne skiftet».

X