Nøkkelen til en grønn framtidNussir har fått driftskonsesjon på forekomsten i Repparfjord, og store deler av miljøvernbevegelsen har lovt å lenke seg fast for å hindre utbygging.

Nøkkelen til en grønn framtid

Nok en gang er vi hvordan kjendiser benytter sin nyvunne status til å snakke norsk industri midt imot. Uten å sette seg inn i fagfeltet.

Kjendiser verdsettes gjerne mer enn fagfolk i spørsmål vedrørende landets framtid som industrinasjon. Derfor må vi ta det på alvor når de ytrer seg uten å være i stand til å se helheten, og tydeligvis også uten å sette seg inn i fakta.

Det siste eksemplet er hentet fra NRKs ytring.no (16. november). Stjernekamp-vinner Ella Marie Hætta Isaksen «blir forbanna av at regjeringen fortsatt ser på fjordene våre som avfallsplasser». Og til tross for at hun har «stor respekt for norsk lov», vil hun «nærmest gjøre hva som helst for å stoppe gruvedriften i Kvalsund».

«De fleste er enige om at vi må bruke mer elektrisk kraft og mindre fossil energi i framtiden. Da trenger vi kobber, veldig mye kobber. I Norge har vi en fantastisk kobberforekomst i Kvalsund, Finnmark.

Olav Hallset, Norsk Bergindustri

Olav Hallset, fagsjef for politikk og samfunn i bransjeorganisasjonen Norsk Bergindustri, tar heldigvis til motmæle (nrk.no, 17. november). Hans hovedpoeng er at «mineralske råstoffer er en absolutt og ufravikelig forutsetning for alle moderne samfunn, og ethvert grønt skifte», og minner samtidig om at «for å lage en vindmølle trengs mineraler fra 13 forskjellige gruver, skal man lage et solcellepanel må 16 gruver i sving».

Det Isaksen og hennes meningsfeller ser fullstendig bort fra at det er helt nødvendig med mer, ikke mindre, gruvedrift i årene framover om vi skal klare å gjennomføre «det grønne skiftet».

«Ressursene ligger der de ligger, produksjonen kan ikke flyttes til nabokommunen, Oslo eller Kina. Det kan skape interessemotsetninger mellom ulike næringer, som vi har sett flere eksempler på blant annet i Finnmark. Da veies ulike næringsinteresser, miljømessige og sosiale forhold opp mot hverandre.

Olav Hallset, Norsk Bergindustri

X