Norge bedrer ryktet sitt Regjeringens positive holdning til norsk gruveindustri kommer tydelig fram gjennom de siste to vedtakene om å gi driftskonsejon til Nussir og Sydvaanger, mener Norsk Bergindustri.

Norge bedrer ryktet sitt

Regjeringens positive vedtak knyttet til Nussir og Sydvaranger blir lagt merke til av utenlandske investorer.

– For Norges vedkommende var vel undersøkelsen fra Fraser Institute egentlig gått ut på dato allerede den dagen den ble publisert, sier Olav Hallset, fagsjef for politikk og samfunn i bransjeorganisasjonen Norsk Bergindustri.

– Vi legger derfor mindre vekt på rangering enn vi ville gjort for et halvt år siden, legger han til.

Tidlig i mars kom det canadiske instituttet med sin oppdatering av hvor attraktive verdens land og regioner er for investeringer i gruveindustrien («Langt nede på listen»). Norge kom ganske dårlig ut, noe som ikke er særlig overraskende med tanke på den uroen som har vært rundt etableringen av ny gruveindustri i Naustdal og Kvalsund kommuner.

– Undersøkelsen ble gjort i fjor høst, og den har derfor ikke gått med seg de to positive vedtakene som gjelder driftskonsesjon til Nussir og Sydvaranger.

– Etter disse vedtakene kan vi nå komme med et rungende ja hvis noen spør om norske myndigheter legger til rette for etablering av ny mineralvirksomhet, utdyper Hallset.

Hallset påpeker også at regjeringen viser vilje til endring ved at den har foretatt en evaluering av mineralloven og nå er inne i en prosess med fornyelse av det han kaller vårt meste sentrale lovverk i tillegg til Plan- og bygningsloven.  Han trekker også fram det positive i at regjeringen har lagt fram en ny lov om utvinning av mineraler til havs («Klart for dypvannsmineraler»).

Alt er likevel ikke rosenrødt.

– Det er liten tvil om at undersøkelsen reflekterer usikkerheten i rammeverket, så vi har fortsatt en jobb å gjøre for å sikre at Norge kommer høyere på listen i årene framover.

– Dessuten må vi huske på at de aller fleste norske bergverkene utgjøres av små og store pukkverk rundt i landet. De må leve med den samme virkeligheten som tidligere, og de omfattes heller ikke av undersøkelsen gjort av Fraser Institute.

Likevel, Olav Hallset mener regjeringen fortjener en mye bedre tilbakemelding enn det den canadiske undersøkelsen gir.

– Utenlandske investorer legger uten tvil merke til de siste to vedtakene som regjerningen har gjort, og det er selvsagt positivt for Norge.

Olav Hallset er fagsjef for politikk og samfunn i bransjeorganisasjonen Norsk Bergindustri.

 

X