Nussir deler historienNussir skal etablere verdens første helelektriske gruve med underjordisk drift ved Repparfjorden i Hammerfest. Foto: Arkivverket

Nussir deler historien

– Å bidra til å dokumentere historien er en naturlig del av vårt samfunnsansvar, sier finansdirektør Alexander Krogh i Nussir ASA.

Nussir-feltet ved Repparfjorden i Hammerfest ble oppdaget på 1970-tallet, og er en av Norges og Europas største kobberforekomster. Frem til 1978 ble kobberet utvunnet fra et dagbrudd. Nussir ASA ønsker nå å hente ut gjenværende kobberressurser ved underjordisk drift.

Les på GEO365: Nussir mister milliardkontrakt

Førstearkivar Torkel Thime i Arkivverket (t.v.), finansdirektør Alexander Krogh i Nussir, adm.dir. Øystein Rushfeldt, Nussir, og Ingrid Nøstberg, Norsk bergindustriarkiv. Foto: Arkivverket

– Å bidra til å dokumentere historien er en naturlig del av vårt samfunnsansvar. Vi ønsker at fremtidige generasjoner skal kunne forstå og lære av historien for å gjøre gode valg fremover. Spesielt spennende er denne tidsperioden hvor behovet for mineraler som kobber til å gjennomføre det «grønne skiftet» via Nussir-prosjektet møter motstand fra miljøforkjempere, sier Alexander Krogh.

Adm.dir. Øystein Rushfeldt foran det eldste arkivet. Det digitale arkivet som nå avleveres til Arkivverket omfatter perioden 2008-2021. Foto: Arkivverket

Arkivverket er svært glad for at Nussir ASA har valgt å avlevere hele sitt digitalt skapte arkiv fram til 2021.

– For Arkivverket er det viktig å dokumentere ulike virkelighetsforståelser. Samlet utgjør arkivene et helt sentralt grunnlag for kunnskap om og forståelse av vår samtid, sier førstearkivar Torkel Thime i Arkivverket.

Les på GEO365: Sterkt lokal støtte til Nussirs planer

Norsk bergindustriarkiv har et særlig ansvar for å koordinere bevaringsarbeidet knyttet til norsk bergindustri. Arkivverket samarbeider med Norsk bergindustriarkiv og mottar arkivmateriale fra bergindustribedrifter som har nasjonal betydning.

Les på GEO365: Håper på en løsning ved dialog

X