Nussir mangler 50 mill

Nussir mangler 50 mill

Gruveselskapet er fortsatt ikke i mål med finansieringen av planene for drift av kobbergruva i Repparfjord.

Administrerende direktør i Nussir, Øystein Rushfeldt har fortsatt tro på at gruvedriften skal starte opp i 2020, men sier til Finansavisen at selskapet så langt ikke er i finansiell posisjon til å gå videre. De trenger ytterligere 50 millioner kroner for å gå videre med prosjektet.
– Vi har alltid tilpasset vår aktivitet til det vi har kunnet finansiere, og har hatt en stødig og stabil aktivitet de siste årene med noe økning siste året. Innhenting av kapital pågår. Vår økonomi er ok, kommenterer Rushfeldt i en epost til Finansavisen.
Nussir mangler også den siste tillatelsen før de kan sette igang. Søknaden om driftskonsesjon er sendt Direktoratet for mineralforvaltning. Saksbehandlingen der innebærer at saken også skal ut på en høringsrunde hos berørte instanser og interesser.
Les også «Over nest-siste hinder«.
Hele saken finner du på kystogfjord.no

X