Ny avtale om kalkforekomst

Ny avtale om kalkforekomst

Norcem og Verdalskalk har inngått en ny, langsiktig avtale om driften av uttak på en kalksteinsforekomst i Verdal.

Norcem og Verdalskalk fortsetter samarbeidet om utnyttelse av kalksteinsressursen i Tromsdalen i Verdal kommune. Verdalskalk står for drift av kalksteinsbruddet, og massene leveres til Norcem for produksjon av sement.
– Ressursen i Verdal er av stor betydning for Norcem og framtidig sementproduksjon i Norge. Vi har gjennom mange år hatt et godt samarbeid med Verdalskalk, og er glade for at vi nå har på plass nye avtaler som i større grad tar høyde for framtidig aktivitetsnivå i et langt tidsperspektiv, sier Per Brevik, direktør for bærekraft og alternative brensler i HeidelbergCement, Norcems eierselskap.
Verdalskalk har driftet kalksteinsbruddet siden 1991, og Norcem har årlig tatt i mot opp til 400 000 tonn kalkstein til sementproduksjonen i Brevik.
Les hele pressemeldingen her

X