Ny bok og kart over mineralerIllustrasjon: SGU

Ny bok og kart over mineraler

Under ledelse av NGU har vi nå fått en bok og kart over mineralforekomstene i landområdene nord for 60. breddegrad.

I prosjektet har de geologiske undersøkelsene og tilsvarende organisasjoner i Norge, Sverige, Finland, Russland, USA, Canada, Danmark (Grønland) og Island deltatt og bidratt med informasjon og tekst om de større avsetningene i regionen.

I tidligere prosjekter har geologiske, magnetiske og gravmetriske karter over regionen blitt satt sammen, men nå var det tid for å kartlegge mineralene. SGU har bidratt med informasjon og data om Sveriges geolog og større mineralavsetninger nord for 60. breddegrad.

Arctic1000

Les saken på sgu.se

X