Nye runder med saksbehandling

Nye runder med saksbehandling

Mandagens behandling i Finnmarkseiendommen betyr nye runder med saksbehandling i Sametinget – før saken til slutt havner på regjeringens bord, skriver NRK.

Det bekymrer ordføreren i Kvalsund, Terje Wikstrøm, at prosessen med å få igang gruvedriften i Kvalsund kan dra ut i tid.
– Jeg deler en viss bekymring med tanke på tidsbruken i saken. Jeg oppfordrer sametinget å ta opp saken så raskt som mulig, sier han til NRK.
Saken skal nå tilbake til sametinget, så videre tilbake til FeFo og sannsynligvis videre til justisdepartementet, men det er bare første utfordring informerer sametingets seniorrådgiver Torvald Falch.
– Det andre er at driftstillatelsen, tillatelse for gruvedrift, skal behandles etter mineralloven. Her vil uttalelsene gå til Mineraldirektoratet. Sametinget har gått imot at en slik tillatelse gis. Da vil saken gå fra Mineraldirektoratet til Næringsdepartementet som behandler spørsmålet om driftstillatelse, sier han.
Men papirmølla ruller videre…
Hvis Næringsdepartementet gir tillatelse til gruvedrift, kan Sametinget klage på vedtaket til regjeringen, og om regjeringen går inn for gruvedrift kan vedtaket fortsatt ende opp i domstolene.
Les hele saken på nrk.no

X