Nytt håp for LunckefjellStore Norske vurderer å starte opp i Lunckefjell lenge før driftshvilen på tre år er over. Foto: Halfdan Carstens

Nytt håp for Lunckefjell

En kraftig økning i kullprisene kan gjøre det aktuelt å gjenåpne Lunckefjell-gruven på Svalbard.

Spot-prisen på kull har steget dramatisk de siste månedene.
Gruvesjef Per Nilssen i Store Norske påpeker at den nå (november) faktisk er mer enn det dobbelte av hva den var i våres (ca. 50 dollar per tonn). Overraskende, selv om de fleste vel trodde at prisen tidligere i år – på lik linje med oljeprisen – hadde nådd et bunnivå, og uten at det er mulig å gi en god forklaring på hva som har drevet prisutviklingen.
Men konsekvensene for Svalbard-samfunnet kan være dramatiske.
I beste fall betyr det at driften i gruven Lunckefjell blir tatt opp igjen, lenge før den planlagte driftshvilen på tre år har kommet til ende.
Men for ny oppstart trengs arbeidskapital. Etter at bemanningen ble redusert til et minimum, må det rekrutteres på nytt, og det er også nødvendig å gjøre noe med maskinparken. Oppfaring kan også være påkrevet.
Investeringen kan sikres ved innsprøyting av egenkapital, et lån eller gjennom en partner.
Men, som Per Nilssen påpeker, den 2. store utfordringen er å få politisk aksept for ny oppstart. Akkurat det er ikke opplagt i en tid hvor mange mener at Svalbard skal være et utstillingsvindu for ren luft. Fritt frem for villmannskjøring med snøscooter er i så fall en av kamelene som må svelges.
I løpet av den nærmeste tiden vil vi få vite hvilke planer Store Norske legger for fremtiden.

kullprisen-snsk

Kullprisen i dollar per tonn det siste året, frem til1.11. Det gjenstår å se hvordan valget i USA slår ut. Den nye lederen er som kjent betydelig mer vennlig innstilt overfor kullindustrien enn det Barrack Obama er. Det kan bety økt produksjon og større press i markedet.

 

X