Øker borekapasiteten på Segele-forekomstenFoto: Johan Sjöberg

Øker borekapasiteten på Segele-forekomsten

Akobo Minerals har inngått avtale om en tredje borerigg. Dette vil gi betydelig utvidelse av produksjonskapasiteten.  

Akobo Minerals skal snart jobbe med totalt tre kjerneboringsrigger i felt, inkludert en selskapseid borerigg. Erfaringene og resultatene med den første boreriggen fra MIDROC Geo/Exploration Services PLC har, ifølge Akobo Minerals, oppfylt forventningene, og det er derfor inngått avtale om en ny borerigg. Dette skal gi raskere utvikling mot gruvedrift og utvinning av gullressursene i Segele-forekomsten 

Les på GEO365: Akobo Minerals blir et operativt gruveselskap 

Så langt har Akobo Minerals produsert totalt 9400 meter boring med egen borerigg og kontraktriggen fra MIDROC. Med den tredje boreriggen i drift forventes en produksjonshastighet på 90 – 120 meter per dag. 

Den nye boreriggen er allerede ved Segele-prosjektet, og forventes å være i drift i løpet av få dager.  

X