Økt kunnskap gir engasjementOlav Hallset er fagsjef for politikk og samfunn i Norsk Bergindustri.

Økt kunnskap gir engasjement

Etter valget bør bergindustrien kjenne sin besøkelsestid og invitere nye og gamle kommunepolitikere på bedriftsbesøk.

Valgkamptemaene som dominerer før lokal- og stortingsvalg er ikke så ulike. Sakene er av nasjonal karakter, men med et lokalt tilsnitt. Skolemat, bompenger, klima og miljø kan like gjerne inngå i både nasjonale og lokale valgkamper.

For bergindustrien er både stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg like spennende. For de fleste av Norsk Bergindustris medlemsbedrifter er det kommunen som er det viktigste myndighetsorganet, men for noen store prosjekter er regjeringens politikk det avgjørende.

Alle våre medlemsbedrifter er underlagt mineralloven, men ofte spilles den viktigste kampen lokalt. Som planmyndighet er det kommunen som må legge til rette for at man starte nye eller utvide eksisterende mineraluttak, og det er i lokalsamfunnet bedriften må vise seg som en ansvarlig og positiv aktør.

Arealplanlegging er blant kommunepolitikernes viktigste oppgaver, men i valgkampen er det andre saker som får mer oppmerksomhet. Skole, eldreomsorg og andre kommunale kjerneoppgaver ligger naturligvis lenger framme i nyhetene. Kanskje ikke så rart. Likevel finnes det unntak. I Norges femte største kommune, Bærum, debatteres jordvern heftig i lokalpressen. Skal den gamle matjorden erstattes med boliger og veier for å møte arealbehovet presskommunene rundt Oslo opplever? Å verne om et lokalsamfunns mulighet til å bruke naturen til å produsere mat vi alle åpenbart er avhengige av er en nyttig og viktig diskusjon.

Dessverre, og ikke så overraskende, er det få lignende diskusjoner om hvordan kommunen kan sikre innbyggerne sikker tilgang til nok byggeråstoff og andre mineraler. Selv i landets største kommuner er interessen for å regulere masseuttak liten. Kanskje særlig i de største kommunene. Oslo er det grelleste eksemplet der man etter årelange prosesser klapper seg selv på skulderen og henrykt slår fast at Huken, et av byens siste pukkverk, legges ned for godt. I utgangspunktet burde de samme som ivrer for vern av matjord kjempe for areal til masseuttak, men nei.

Bransjen har et tydelig ønske om å bli sett og anerkjent blant folk flest, lokalpolitikere og andre. Vi i Norsk Bergindustri gjør det vi kan, men den viktigste jobben gjøres av hver enkelt bedrift i sitt lokalmiljø. Bergindustriens trenger enda flere engasjerte bedrifter som viser seg som positive samfunnsaktører, som inviterer til åpen dag, forteller om produkter og teknologi og som viser frem hva de driver med. Det er ikke så mye som skal til. Det vi vet med sikkerhet er at jo mer folk vet om bransjen, jo større aksept får vi.

Sist jeg traff Stian, en kamerat av meg med tre barn under seks år, sa han med håp i stemmen at man ikke får flere fans enn de man lager selv. Kan hende gjelder det samme for vår bransje.

Etter valget er nesten 400 nykomponerte kommunestyrer klare for fire år i lokalsamfunnets tjeneste. Jeg håper så mange som mulig inviterer nye og gamle kommunepolitikere på bedriftsbesøk og forteller om behov for mineraler og byggeråstoffer, lokal produksjon og hva dere bidrar med for lokalt næringsliv og infrastruktur. Bygg nettverk, skap relasjoner og øk kunnskapen blant våre viktigste rammesettere!

OLAV HALLSET

Fagsjef politikk og samfunn i Norsk Bergindustri

X