Om Norsk Bergindustri

Om Norsk Bergindustri

Et årsskifte er en tid for å reflektere over ting. Denne gangen vil jeg reflektere over den organisasjonen jeg representerer – Norsk Bergindustri. Hvilke rolle har den og hvorfor er den viktig.

Norsk Bergindustri ble dannet våren 2008 ved at tre mindre organisasjoner slo seg sammen. Utfordringen vår var å ta vare på det beste fra de tre stifterne og bringe dette videre i et nytt fellesskap. Vi fikk raskt hendene fulle: mineralloven ble etter 25 års arbeid levert av Sylvia Brustad på vår 1-årsdag, det var diskusjoner med samene om loven var til å leve med, lovverket skulle implementeres, metallprisene steg og Europa skjønte de trengte råstoffer. Norske myndigheter forsto plutselig at dette var viktig, så ble det levert søknader om utvinning av nye forekomster, dette innebar bl.a. deponi i sjø og vips sto Greenpeace på gata foran vårt godt besøkte medieseminar og demonstrerte. Vår korte historie på seks linjer.

Norsk Bergindustris hovedmål er å fremme medlemmenes interesser. Dette har et todelt fokus: fremme bransjens interesser eksternt, samt jobbe internt med å utvikle bransjekulturen, forankre strategi, utvikle holdninger og skape fellesskap.

Eksternt har vi jobbet tett med myndighetene og en rekke organisasjoner for å forankre behovet for en mineralstrategi. Vi var tidlig ute etter at mineralloven kom med notatet: ”Mineralske råstoffer som mulighet – behovet for en mineralstrategi”. Dette ble plukket opp både av Høyre og av Arbeiderpartiet og i mai 2009 forelå det tverrpolitisk enighet på Stortinget om behovet for en samordnet politikk for bergindustri. Siden har Trond Giske sagt at dette blir en strategi. Den skal foreligge våren 2012.

Trond Giske har også sagt at bergindustrien selv er ansvarlig for å skape sin egen forutsigbarhet gjennom dialog med sine interessenter. Det er en utfordring vi tar på største alvor. Vi opplever at dialog med samiske representanter gjennom flere år har medført et skifte fra mistro til tillit.  Det er inngått intensjonsavtaler mellom to bergindustribedrifter og samiske interesser og flere er på vei.  Vi har etablert dialog med Fiskarlaget om felles tilstedeværelse i distriktene og om kriterier for bruk av sjø. Vi har invitert Bellona til å utfordre oss om bærekraftig bergverk og vi snakker gjerne varmt om gode grep for nabo- og lokalsamfunnspleie og samfunnsansvar.

Internt jobber vi gjennom våre medlemmer som utgjør en lang rekke fagkomiteer og som stiller opp med relevant kompetanse. Norsk Bergindustri tar ingen konkurransemessige hensyn og har fokus på felles rammebetingelser. Vår visjon er å skape en ”Sterk og samlet bergindustri” og våre kjerneverdier er ”Langsiktig, Inkluderende og Modig”. Det innebærer at det enkelte medlem er viktig for oss.  Dette er også krevende.

I den situasjonen vi er i nå, med stor oppmerksomhet fra omverdenen, er vårt lille sekretariat hardt presset. Styret ser på muligheter for å styrke sekretariatet. Bedrifter med tilknytning til bergindustrien (gruver, pukkverk, naturstein, leverandører) oppfordres til å slutte seg til vårt fellesskap for å ta del i nettverket, påvirke rammebetingelsene, delta på relevante fagsamlinger – og ikke minst: treffe alle de knakende flotte menneskene som jobber i eller med tilknytning til norsk bergindustri.

Elisabeth Gammelsæter - Generalsekretær Norsk Bergindustri. Foto: Norsk Bergindustri

Elisabeth Gammelsæter – Generalsekretær Norsk Bergindustri.
Foto: Norsk Bergindustri

Skrevet av Elisabeth Gammelsæter

X