Ønsker «grønn» drift og nye løsninger

Ønsker «grønn» drift og nye løsninger

Natur og ungdom sier ja til gruvedrift, men under forutsetning at den er grønn og at det satses på nye deponiløsninger.

Under «Nordområdekonferansen» på Kirkenes skole i helgen kom ungdommer fra Natur og ungdom i våre nordlige fylker og søsterorganisasjonene i våre naboland sammen for å diskutere ulike klima- og miljøutfordringer i nord. Lørdag besøkte ungdommene Sydvaranger Gruve.
Fylkeslederen i NU Finnmark, Ella Marie Hætta Isaksen, uttalte ovenfor sva.no at det er viktig at de møter norsk gruvedrift og har dialog.
– Det er noe helt annet å se virkeligheten med egne øyne, fremfor å kun diskutere miljøutfordringer på et kontor i Oslo. Konferansen vår er viktig for å innhente kunnskap. Samtidig er det viktig å være der utfordringene faktisk skjer – som her i nordområdene og Kirkenes, fortalte Hætta Isaksen under besøket i gruva.
Videre uttaler Hætta at organisasjonen ikke er imot gruvedrift eller uttak av mineraler, men de ønsker «grønn» og etterlyser nye løsninger som begrenser inngrep og ødeleggelser.
Les hele saken på sva.no

X