-Opptrer uverdig i Nussirsaken

-Opptrer uverdig i Nussirsaken

-Sametinget opptrer uverdig i Nussirsaken uttaler generalsekretær i Bergindustrien, Elisabeth Gammelsæther. Sametinget svarer.

– Det er uverdig når et demokratisk valgt organ trenerer slik som Sametinget gjør i Nussir-saken.
Det sier generalsekretær Elisabeth Gammelsæter i Norsk bergindustri til High North News.
– Sametinget trenerer ingenting. Vi følger gjeldende rammeverk, men det er for dårlig, svarer sametingsråd Silje Karine Muotka.
FeFo, Kvalsund kommune og staten går inn for at Nussir skal få gjenåpne kobbergruva i Kvalsund, men Sametinget og ett av to berørte reinbetiedistrikt hindrer oppstart.
– Det er, slik jeg forstår det, tre ting Sametinget ønsker, sier Gammelsæter til HNN; -nemlig et urfolksvederlag, tydeligere regler for konsultasjon og de vil ha avklart hvordan disse spørsmålene skal håndteres for samer utenfor Finnmark.
Ifølge Gammelsæter er dette noe bergverksnæringen kan leve med, men det de oppfatter som uthalingstaktikk – noe de selv har kalt “saksbehandlingshengemyra” – og at norske myndigheter ikke bidrar til å finne løsninger. Det skaper en uforutsigbarhet for bergverksnæringen som ikke er til å leve med, sier Gammelsæter.
– Når det gjelder selve saken om Nussir, så trenerer vi ingen ting sier Muotka. Vi har ingen uakseptabel tidsbruk og vår saksbehandling er forsvarlig. Vi har holdt oss godt innenfor alle normale saksbehandlingsfrister, sier sametingsråden.
Les sakene på High North News:

– Sametinget opptrer uverdig i Nussirsaken

– Sametinget trenerer ingen ting, men rammeverket er for dårlig

X