-Opptrer uverdig i Nussirsaken

-Opptrer uverdig i Nussirsaken

-Sametinget opptrer uverdig i Nussirsaken uttaler generalsekretær i Bergindustrien, Elisabeth Gammelsæther. Sametinget svarer.

– Det er uverdig når et demokratisk valgt organ trenerer slik som Sametinget gjør i Nussir-saken.
Det sier generalsekretær Elisabeth Gammelsæter i Norsk bergindustri til High North News.
– Sametinget trenerer ingenting. Vi følger gjeldende rammeverk, men det er for dårlig, svarer sametingsråd Silje Karine Muotka.
FeFo, Kvalsund kommune og staten går inn for at Nussir skal få gjenåpne kobbergruva i Kvalsund, men Sametinget og ett av to berørte reinbetiedistrikt hindrer oppstart.
– Det er, slik jeg forstår det, tre ting Sametinget ønsker, sier Gammelsæter til HNN; -nemlig et urfolksvederlag, tydeligere regler for konsultasjon og de vil ha avklart hvordan disse spørsmålene skal håndteres for samer utenfor Finnmark.
Ifølge Gammelsæter er dette noe bergverksnæringen kan leve med, men det de oppfatter som uthalingstaktikk – noe de selv har kalt “saksbehandlingshengemyra” – og at norske myndigheter ikke bidrar til å finne løsninger. Det skaper en uforutsigbarhet for bergverksnæringen som ikke er til å leve med, sier Gammelsæter.
– Når det gjelder selve saken om Nussir, så trenerer vi ingen ting sier Muotka. Vi har ingen uakseptabel tidsbruk og vår saksbehandling er forsvarlig. Vi har holdt oss godt innenfor alle normale saksbehandlingsfrister, sier sametingsråden.
Les sakene på High North News:

– Sametinget opptrer uverdig i Nussirsaken

– Sametinget trenerer ingen ting, men rammeverket er for dårlig

COMMENTS

WORDPRESS: 1
 • comment-avatar
  Geir Elvebakk Moski 3 år ago

  Reindriftssamene har gjennom generasjoner måtte avstå landarealer vederlagsfritt til storsamfunnet og annen næringsutøvelse. Konflikten er definitivt ikke ny. Disse inkluderer:
  Nasjonalgrensene opprettet og grensene sperret til store problemer for reindrifta.
  Jordbrukere har fortrengt reindriftsutøvere. Konfliktnivået har vært så høyt at sameliv har gått tapt uten at gjerningsperson har blitt straffet.
  Kollektiv avstraffelse av reindriftsutøvere dersom noen av disse forvoldte skade på annen næringsutøvelse.
  I tale 6. februar 2017 fordømte vår statsminister fornorskningspolitikken. Likevel fortsetter den ufortrødent videre, kanskje sterkere enn noen gang ved at samiske fiske-
  og utmarksrettigheter (type statsallmenning) samt forvaltning av reinbeite/reintall nå styres av den norske stat via rettsvesenet. Statens politikk er å frata reindriftsutøvere stadig større arealer ved nærings-/samfunnsmessige inngrep samtidig som reindriftsutøvere ikke tillates å øke reinantallet med ca. 50 dyr slik som i den nylig avsluttede høyesterettsdommen (Sara-saken). Fornorskning og smålighet av den norske stat, uten tvil! I områdene sør for tidligere Nord-Trøndelag fylke fikk brukere av arealer etterhvert eiendomsrett til disse på så kalt hevdvunnen rett samt rettigheter i felles utmark (statsallmenninger). Hvorfor disse rettighetene ikke ble nedfelt på samme måte i de fire nordligste fylkene skyldes ganske enkelt at her bodde det både samer og kvener.

 • X