Over 150 har søkt

Over 150 har søkt

Nå har Finnmarkseiendommen også sagt ja til å endre bruken av utmark for gruveselskapet. Allikevel er det mye arbeid som gjenstår før de kan starte opp – de venter fremdeles på driftskonsesjon, skriver nrk.no
X