På jakt etter historiene Reinsbukken som hjalp Hans Olsen Aasen å finne malmen på Røros. Foto: Halfdan Carstens

På jakt etter historiene

Bokforfatter Stian Tranung ønsker seg gamle historier om funn av malmforekomster i Norge.

Den planlagte boka Funnhistorier er tenkt som en samling legender som beskriver gamle malmfunn.

Slike funnlegender går inn i en internasjonal serie forklaringsmyter og sagntradisjoner som vi finner i store deler av Europa.

Mange malmfunn her i landet har i Askeladdens ånd blitt gitt et noe eventyrlig tilsnitt og har et lett romantisk skjær over seg, som f.eks. at man ovner ute og oppdager en malmåre når man våkner. På Kongsberg var det gjetergutten og gjeterjenta som så oksen renne hornene mot fjellet, sølvet kom for dagen. På Røros skjøt Hans Olsen Aasen en prektig reinsbukk som i sitt siste krampetak sparket om en gyllen sten som skinte som gull.

Hans Olsen Aasen tegnet av Stian Tranung. Teikning: Stian Tranung

Norges bergverkshistorie skjuler mange spennende historier og fortellinger som ikke er kjent for folk flest her i landet, og som er en viktig del av vår industri- og kulturhistorie. Dette er en del av vår fortellerarv som har fått mindre oppmerksomhet enn f.eks. folkeeventyrene, selv om de har mange fellestrekk.

Boka vil dermed bli en samling av malmfunnhistorier og korte beskrivelser av bergverkene, samlet og illustrert, i ekte Asbjørnsen og Moe-ånd. Dette for å kunne vise mangfoldet, likhetene og særegenheten med de forskjellige funnhistoriene i Norge.

Bergverksdrift har vært en stor næring i Norge, med ca. 270 verk og større gruveforetak over hele landet spredd gjennom historien. Mange av bergverkene har slike funnhistorier jeg er på jakt etter. Dette prosjektet vil dermed være en unik utgivelse innen bergverkslitteratur og formidling, samt vår rike sagnhistorie.

Har du kunnskap om funnhistorier i Norge er Stian Tranung interessert i å komme i kontakt. Send gjerne en e-post til stranung@gmail.com.

X