Positive – men mangler kjennskap Anita Helene Hall. Foto: Norsk Bergindustri

Positive – men mangler kjennskap

Folkets holdning til bergindustrien er i stor grad positiv, viser en spørreundersøkelse. Samtidig er det lav kjennskap rundt bærekraft og industriens rolle i det grønne skiftet.

– Undersøkelsen viser at folk flest er positive til bergindustrien, uttaler Anita Helene Hall, generalsekretær i Norsk Bergindustri.

Spørreundersøkelsen ble gjennomført i uke 35 og 36 av Respons analyse for å avdekke holdninger og kjennskap til bergindustrien i Norge.

Nærmere to tredjedeler svarte bekreftende at mineraler er viktig for produktene vi bruker i hverdagen. Mange ønsket også at lokale og sentrale myndigheter tilrettelegger for økt utvinning av mineraler og metaller, ifølge Norsk Bergindustri.

Bransjeforeningen medgir samtidig at de har en jobb å gjøre når det kommer til allmenhetens kunnskap rundt mineralenes rolle i det grønne skiftet og jobben som gjøres med bærekraft i bergindustrien.

Nær halvparten av de som ble spurt hadde ingen oppfatning om bærekraftarbeidet.

– Det er for så vidt ikke så overraskende. Vi står nå i startgropen for å implementere Towards Sustainable Mining (TSM) her i Norge.

– Dette verktøyet vil gjøre det lettere å måle og kommunisere miljøprestasjoner fremover, og vi forventer at dette over tid vil øke kunnskapen om bærekraftarbeidet i bergindustrien, sier Hall videre.

TSM er en bærekraftstandard utviklet av Mining Association of Canada. Standarden krever at selskaper årlig vurderer sine bærekraftinnsats på tvers av åtte viktige områder, inkludert energibruk, utslippshåndtering, naboskap og urbefolkning, HMS og bevaring av biologisk mangfold.

Resultatene skal være fritt tilgjengelige for publikum og blir eksternt verifisert hvert tredje år for å sikre at det som rapporteres er nøyaktig.

Når det gjelder bruken av sjødeponi, svarte nær syv av ti at de kjenner til eller har hørt om interessekonflikten rundt bruk av dette. Over halvparten svarte at de ikke støtter bruken av sjødeponi i dag.

– Samtidig er det verdt å merke seg er at flere enn 2 av 3 kan tenkes å skifte mening dersom forskning/tester viser at det er det beste alternativet og at det ikke påvirker havmiljøet permanent. Dette er viktig kunnskap å ta med seg i kommunikasjonsarbeidet videre, avslutter Anita Helene Hall.

X