Positivt for bergindustrien Titania. Foto: Njål Hagen

Positivt for bergindustrien 

Norsk Bergindustri mener den nye Hurdalsplattformen inneholder flere tiltak som kan bidra til å øke verdiskaping og sysselsetting.  

Tilgang til langsiktig kapital, kortere behandlingstid i byråkratiet, mer ressurskartlegging, elektrifisering av gruver og mer satsing på gjenvinning. Dette er hovedpunktene i Hurdalsplattformen, slik Norsk Bergindustri ser det. 

– I en tid hvor vår verdensdel står i en svært risikofylt råvareposisjon, er det essensielt at ny regjering anerkjenner og legger til rette for at bergindustrien kan spille en nøkkelrolle i årene framover, skriver Norsk Bergindustri i en pressemelding. 

Anita Helene Hall, generalsekretær i Norsk Bergindustri

Bransjeforeningen fremhever at mange av de mineralene og metallene som vi er avhengige av for å gjennomføre det grønne skiftet, kommer i dag fra andre verdensdeler, og nevner spesielt sjeldne jordarter, hvor nesten alt kommer fra Kina 

– Dette er kritisk for Europa, da dette er mineraler som inngår i svært mange teknologiske komponenter som vi er avhengige av i det grønne skifte. Tilstrekkelig tilgang til råvarer er kritisk for å sikre utvikling og etablering av norsk industri, sier Anita Helene Hall, generalsekretær i Norsk Bergindustri. 

Negative til deponiavgift

Ifølge Norsk Bergindustri slår den nye regjeringen fast at Norge har store mineralforekomster som vil være viktige i det grønne skiftet. Videre påpekes det at bransjen har mulighet til å utvikle verdens mest bærekraftige næring.  

– Dette stiller vi oss fullt og helt bak, sier Hall. 

Hurdalsplattformen ønsker regjeringen også å legge til rette for at en større del av verdiskapingen i mineralnæringen blir igjen lokalt og nasjonalt, samtidig som ny deponiavgift vurderes innført, ifølge Norsk Bergindustri. 

– Vi stiller oss negative til innføring av ny deponiavgift. Vårt krav er uansett at det totale skatte- og avgiftstrykket ikke må øke for næringen, avslutter Anita Helene Hall. 

X