Ramsalt kritikkÅrets Stein i vei hadde bærekraft som overordnet tema. Bærekraft fordrer fornuftig bruk av ressurser, forvaltning og kompetanse. Foto: Halfdan Carstens

Ramsalt kritikk

Bærekraftig bruk av ressurser var det overordnede temaet da Norsk Bergindustri og Veiteknisk Institutt arrangerte Stein i vei for 31. gang.

Arbeiderpartiets Else-May Botten startet konferansens andre dag, og var tydelig overfor industrien: Bevisstheten om mineralske råstoffer og den lokale kompetansen må heves. Botten fulgte opp partikollega Terje Aaslands ønske fra Norsk Bergindustris høstmøte i fjor om at det skal ansettes fylkesgeologer over hele landet.
I tillegg kom hun med ramsalt kritikk av regjeringens kutt i NGUs mineralkartlegging. Arbeiderpartiet ønsker å følge opp mineralstrategien fra 2013 med konkrete tiltak for å nå målene som ble skissert den gang.
Det ble tilløp til temperatur i diskusjonen om gjenbruk etter at Egil Velde hadde presentert Velde Pukks gjenbruksanlegg for asfalt. Det er dimensjonert for andeler gjenbruksasfalt som ikke lenger er innenfor Statens Vegvesens grenseverdier etter at disse ble endret. Velde synes det er et paradoks at bransjen må begrense gjenbruksandelen i asfalt for å holde seg innenfor myndighetenes krav.
Nye Veier AS
Ingrid Dahl Holland presenterte planene til det nye veiselskapet Nye Veier AS. Kjersti Kvalheim Dunham presenterte Prosjekt Fergefri E39. Prosjektet er svært ambisiøst, blant annet vil det omfatte flere verdensrekorder i brulengde.
Årets Stein i vei har hatt bærekraft som overordnet tema. Bærekraft fordrer fornuftig bruk av ressurser, forvaltning og kompetanse. Jeg er glad Arbeiderpartiet har så tydelige ambisjoner for næringen, og at bransjen står klar til å møte dem, sa generalsekretær i Norsk Bergindustri, Elisabeth Gammelsæter.

Skrevet av Olav Hallset

X