Regjeringens festmåltid Foto: Halfdan Carstens

Regjeringens festmåltid

Regjeringen spiser settepotene, skriver Norsk Bergindustri, som er svært kritisk til at NGUs kartleggingsprogram blir stoppet.

Regjeringen har besluttet å stanse NGUs geofysiske kartlegging. På godt norsk betyr det at Monica Mæland og hennes departement fjerner en bærebjelke og en forutsetning for utvikling i den norske bergindustrien.
To år etter at mineralnæringen ble utpekt som et viktig satsingsområde i regjeringserklæringen venter vi fortsatt på oppfølgingen. Mens vi håper på styrkede, forutsigbare rammebetingelser iverksetter heller regjeringen tiltak som setter bransjen tilbake. Det er mildt sagt et paradoks.

Les også: «NGU i hardt vær«

Den ekstraordinære asylsituasjonen krever naturligvis innstramninger, og alle må bidra for å møte situasjonen, også industri og forskning. Å fjerne hele leteprogrammet til NGU rammer et vitenskapelig miljø knallhardt; et vitenskapelig miljø som vanskelig lar seg gjenskape. Videre rammer kuttene en næring som står klar til å ta en fremtredende rolle i den industrielle omstillingen og det grønne skiftet. NGUs kartlegging utgjør en vesentlig del av grunnlaget for nye prosjekter i næringen. Uten kartlegging, ingen nyetablering.
Når aktiviteten i oljenæringen faller må det legges til rette for vekst i andre deler av industrien. Det bør være i regjeringens interesse å utvikle langsiktig industri på land, men de velger likevel å gjøre det motsatte.

Les også: «Misforstått sparing«

Vedtaket er et hardt slag for bransjen og vil svekke den norske mineralnæringens konkurransekraft overfor våre naboland ytterligere. Allerede ligger vi milevis bak Sverige og Finland som begge rangeres i den absolutte verdenstoppen av internasjonale investorer som vurderer lands attraktivitet som investeringsmarked for mineralnæringen. På Fraser Institutes årlige rangering troner våre naboland på første og andre plass, mens Norge rangeres som nummer 18. Vi kan vanskelig se for oss at politikken som føres vil bidra til å løfte næringen, snarere tvert imot.
Vi er spente på hva regjeringen har på menyen som skal mette behovet for faktisk omstilling og satsing på landbasert, bærekraftig industri. Hovedretten er imidlertid servert: Settepotetene.
HENRIK BAGER og ELISABETH GAMMELSÆTER,
styreleder og generalsekretær i Norsk Bergindustri

Les også Terje Aaslands mening om betydningen av kartlegging: «Kartlegging er viktig«
X