Rekordhøye jernmalmpriser Fra Rana Gruber som tar ut jernmalm. Foto: Halfdan Carstens

Rekordhøye jernmalmpriser

Prisen på jernmalm er nå på det høyeste siden 2014, skriver SGU. Årsaken er lavere produksjonsprognoser fra to store aktører.

Det var överlag små prisrörelser på metallmarknaden under apri, skriver sgu.se.

De flesta metallpriser sjönk något.

Undantaget var priset kobolt som gjorde en ökning med tolv procent, vilket får ses som en rekyl efter att koboltpriset sjunkit sedan ett år. En del analytiker förväntar sig att koboltpriserna återhämtar sig under 2019 men att de fortsätter att vara volatila under de närmaste åren.

Järnmalmspriset gick också mot strömmen och steg med sju procent.

Orsaken står att finna i att BHP Group har följt rivalen Rio Tinto och sänkt sina produktionsprognoser efter den tropiska storm som drabbade västra Australien, där järnmalmsgruvorna är belägna. Priset på järnmalm började stiga redan hösten 2018, men tog fart i januari 2019 efter produktionsstopp hos det brasilianska gruvföretaget Vale i samband med den svåra dammolyckan i Minas Gerais.

Priset är nu uppe 93 dollar per ton, och man får gå tillbaka till 2014 för att finna motsvarande prisnivå.

X