Renner satsingen ut i sanden?

Renner satsingen ut i sanden?

Da Solberg-regjeringen la frem ny regjeringserklæring var mineralnæringen beskrevet som et viktig satsingsområde. To år senere er vi mere i tvil.

I april gledet vi oss over regjeringens ja til Nordic Mining. Det sendte et viktig signal om at nye mineralprosjekter har livets rett også i Norge. Likevel; en enslig svale gir ingen sommer. Eventuelt kan en hevde at et enslig ja gir ingen satsing. Bransjen venter fortsatt på de store, helhetlige initiativene som virkelig bidrar til å løfte den norske mineralnæringen. Etter høstens forslag til statsbudsjett venter vi fortsatt.
Regjeringen vil sette ned selskapsskatten og redusere og forenkle saksbehandlingen i plan- og bygningsloven. Det er vel og bra, vi kan glede oss over forbedrede rammevilkår på linje med det norske næringslivet for øvrig. Men tiltakene kan vanskelig kalles en mineralsatsing.
Vi etterlyser klare målsetninger, konkrete tiltak med ansvars- og tidsavklaringer.
NGU er blant bransjens viktigste samarbeidspartnere. De bidrar med kartlegging, ekspertise og rådgivning. Vi i Norsk Bergindustri er blant de som har stor glede av samarbeidet med NGU, både gjennom deltakelse i komiteer, arrangementer og ellers. Kartleggingen NGU sørger for legger til rette for fortsatt vekst i næringen og bidrar til at vi vet mer og mer om den norske berggrunnen. Lenge har vi ligget langt bak våre nordiske naboer.
MINN og MINS er NGUs programmer for å kartlegge mineralressurser i henholdsvis Nord- og Sør-Norge og har mottatt ekstra midler de senere årene. I forslaget til neste års statsbudsjett opprettholder imidlertid regjeringen reduksjonen til disse programmene fra årets reviderte budsjett. I alt er ti millioner blitt borte fra 2014. Det er synd av minst to årsaker. For det første rammer det muligheten til å oppdage nye utvinnbare mineralforekomster i Norge. Det er ille i seg selv. For det andre sender det et signal fra regjeringen om at mineralsatsingen vi alle venter på fortsatt er i det blå(blå).
MINN fortsetter til tross for sviktende finansiering. NGU hevder de begynner å få bra overflatedekning, nå kan de se videre mot dypet i utvalgte områder. Det er vi glade for.
Direktoratet for mineralforvaltning fikk økte midler i årets reviderte budsjett. Ved første øyekast er det lett å glede seg over at direktoratet får økt mulighet til blant annet å få unna køen i konsesjonssøknader. Det triste er at de økte midlene tilsynelatende var de samme som ble tatt fra NGU i årets reviderte budsjett. Det som så ut som en økning var dessverre bare en intern omfordeling fra NGU til Direktoratet.
Norges første mineralstrategi kom i 2013. Under en interpellasjonsdebatt om mineralnæringen i Stortinget før sommeren sa næringsminister Monica Mæland at det ikke kommer noen ny strategi. Da er det all grunn til å operasjonalisere den som allerede foreligger.
Når statsbudsjettet for 2016 trer i kraft er det to og et halvt år siden regjeringen omtalte mineralnæringen som et viktig satsingsområde. Mon tro når planene og tiltakene som tar satsingen ut i livet blir presentert.
OLAV HALLSET
Kommunikasjonsansvarlig i Norsk Bergindustri

X