Rystende og undergravendeIllustrasjon: Nussir

Rystende og undergravende

Ordfører Terje Wikstrøm (A) i Kvalsund er mildt sagt forbannet over det han mener er Sametingets totale svikt overfor sjøsamiske interesser.

– Her i Kvalsund har vi en betydelig sjøsamisk bosetting, og i Sametingets formålsparagraf heter det bl.a. at Sametinget skal arbeide for å opprettholde all samisk bosetting, kultur og tradisjoner.

 – I denne saken opptrer Sametinget kun på vegne av reindriftsinteressene. På denne måten bidrar Sametinget bare til å undergrave sin egen legitimitet, sier ordfører Terje Wikstrrøm i Kvalsund kommune til High North News.
Han mener det er mildt sagt spesielt at en politisk organ, som er fullfinansiert av storting og regjering, bruker såvidt store pengebeløp på å motarbeide lovlige, fattede politiske vedtak.

Til High North News understreker ordføreren at han og flertallet i Kvalsund ikke har noe imot at man er uenig i sak, også når det gjelder gruvedrift.

Taler kun reindriftseiernes sak

– Det som faller oss tyngre for brystet er at dagens ledelse i Sametinget bare er opptatt av en liten del av det samiske, nemlig det som handler om reindriftens interesser. Dermed svikter Sametinget sine egne oppgaver og undergraver sin egen berettigelse. Vi er opptatt av levende lokalsamfunn, og uten virksomheter og ringvirkninger så vi enhver kultur svekkes, det er det på tide at Sametinget innser. Her svikter man totalt det sjøsamiske perspektivet, sier ordfører Terje Wikstrøm.

Direktør Øystein Rushfeldt i gruveselskapet Nussir sier til High North News at han ikke er overrasket, men rystet over opplysningene om at Sametinget har brukt nesten en og en halv million kroner for å motarbeide gruvedriften i Kvalsund.
– Det er jo ikke dette Sametinget skal drive med, det er jo ikke en særinteresseorganisasjon, men skal være representativ for alle samer, sier Rushfeldt, og legger til at Nussir ikke har brukt en rød øre på kommunikasjonsrådgivere.
– Vi har jo skjønt at trenering har vært taktikken, og vi har sett at det har kommet artikler preget av feil og fordommer i forskjellige medier, jevnt og trutt de siste par årene. Det har vært artikler med likhetstrekk, og helt uten at noen journalister har vært i kontakt med oss. Nå skjønner vi jo hvordan og hvorfor, sier Nussir-direktøren videre.

Les hele saken på High North News.
Les også Millionbeløp til PR-byrå.

X