– Setter seg over norsk lov

Stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen mener Sametinget setter seg over norsk lov med sine aksjonsbrev til internasjonale banker.

– Sametinget har påtatt seg en rolle der de påberoper seg en vetorett når det kommer til norsk lov. Når Stortinget har vedtatt lover, så sier Sametinget at det liker vi ikke, så vi skal ikke følge den. Det mener jeg er et stort problem, sier Frank Bakke-Jensen til NRK.
Han mener Sametinget opptrer som aksjonistdemonstranter.
– Mine uttalelser er jo ikke primært om brevet, de er i sin fulle rett til å sende brev. Når jeg bruker begrepet aksjonsdemokrati så er det fordi sametingsrådet har sagt at de ikke anerkjenner den norske mineralloven, fordi Stortinget ikke vil tildele en egen urfolksavgift, og at man skal bekjempe ethvert mineralprosjekt med alle midler. Jeg ser denne aksjonen som et av mange tiltak for å bekjempe mineraletablering i fylket, det er det jeg mener med aksjonsdemokrati.
Rett til å informere om vedtak
Leder i Norske Samers Riksforbund, Beaska Niillas, mener Sametingsrådet har rett til å informere om demokratisk fattede vedtak som sier at Nussir har negative konsekvenser for reindrift og Repparfjord.
Niillas svarer på spørsmål fra NRK om ikke Sametinget bør respektere mineralloven at det må de ikke i sin nåværende form.
– Den ble vedtatt mot Sametingets vilje. Prosessen som er kjørt i denne saken er mangelfull, og brevet viser til både urfolksdeklarasjonen og ILO-konvensjon 169 som viser hvordan denne prosessen ikke har gått etter spillereglene, sier Niillas.
Les hele saken på nrk.no

X