Sier nei til Franzefoss

Sier nei til Franzefoss

Departementet sier nei til å la Franzefoss få utvide steinbruddet på Steinshøgda.

Klima- og miljødepartementet godtar ikke at Franzefoss utvider areal for råstoffutvinning i steinbruddet på Steinshøgda, slik det åpnes for i kommuneplanen 2015–2030.

– Vi foreslår at dette arbeidet blir stilt i bero til området på et senere tidspunkt blir utvidet i en fremtidig revisjon av kommuneplanen, skriver Bærum kommune til Franzefoss.

Departementet begrunner avgjørelsen med at steinbruddet innenfor dagens reguleringsgrense ikke vil være tømt før om ca 40 år. Det gjør at det ikke fins behov for å utvide arealet nå. I tillegg mener departementet at en utvidelse av steinbruddet vil påvirke friluftslivet negativt.

Les hele saken på budstikka.no

X